Service & Maintenance

ให้บริการแจ้งซ่อมและให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา ภายใน 24 ชม. 

 

  • ปรึกษาปัญหาการใช้งาน
  • งานแจ้งซ่อม
  • งานบำรุงรักษา
  • งานปรับปรุงแก้ไข

 

โดยติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

Tel : 02-090-2784 กด 4  (8.30 น. -17.30 น.)

E-Mail : service@vectorthai.co.th 

 

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy